C2A gaat ook in Frankrijk boten bouwen (Noordhollands Dagblad)

Ook de media pikken ons grote nieuws op! Noordhollands Dagblad schreef een paginagroot artikel over onze eerste internationale werf in Frankrijk.

Share
C2A opens new branch at the Mediterranean Sea through 400 year old painting

What would our trade mission to Sète bring us? We had no idea. An exciting trip beyond the horizon, that's how we saw it. Now we have the opportunity to open our first foreign C2A branch on the southern French coast!

Share
C2A opent nieuwe werf aan Middellandse Zee door 400 jaar oud schilderijtje

Wat onze handelsmissie naar Sète zou opleveren? We hadden geen idee. Een spannende ontdekkingsreis, zo zagen we het. Nu krijgen we de mogelijkheid om onze eerste buitenlandse C2A-vestiging te openen aan de Zuid-Franse kust.

Share
C2A-vloot op handelsmissie naar Frankrijk! (op NH Nieuws)

Met de volledige C2A-vloot gingen we op weg naar Escale à Séte in Zuid-Frankrijk! NH Nieuws interviewde Edwin over onze missie.

Share
Interview met Edwin en Marjolijn in Divosa

Persoonlijke aandacht is hier heel gewoon. Daardoor bloeien mensen weer op. Maar blijkbaar is dit niet overal ‘gewoon’. Want we worden er regelmatig over geïnterviewd.

Share
The risky business that is called the ‘speeljacht’

Our second ship had to be built from waste PET. Or that was the plan. But the experiments to strengthen this type of plastic failed. How do you turn this around?

Share
Waarom het speeljacht een groot risico is

Het speeljacht moest gebouwd worden van PET. Of dat was het plan. Maar de experimenten om dit type plastic te verstevigen… mislukten. Hoe denk je zoiets om?

Share
‘I’m not an inventor, more of a Boy Scout’

You will not see volunteer Piet (79.8) roaring on a soapbox. To work towards a cleaner world, he prefers to support a tangible project such as Clean2Anywhere.

Share
‘Ik ben geen uitvinder, meer een padvinder’

Vrijwilliger Piet zie je niet op een zeepkist brullen. Om naar een schonere wereld toe te werken, helpt hij liever mee aan een tastbaar project als Clean2Anywhere.

Share
Hoe pak je een gigántisch experiment zoals een fluitschip aan?

Een megalomaan experiment als de bouw van een 17e eeuws vrachtschip uit afvalplastic, dat begin je niet zomaar. Dat hak je op in kleine stappen. Zo ontstond onze schepenstrategie - of zoals wij het noemen: ‘de evolutie der afvalplastic schepen’.

Share