';
side-area-logo
C2A gaat ook in Frankrijk boten bouwen (Noordhollands Dagblad)

Ook de media pikken ons grote nieuws op! Noordhollands Dagblad schreef een paginagroot artikel over onze eerste internationale werf in Frankrijk.

C2A opens new branch at the Mediterranean Sea through 400 year old painting

What would our trade mission to Sète bring us? We had no idea. An exciting trip beyond the horizon, that's how we saw it. Now we have the opportunity to open our first foreign C2A branch on the southern French coast!

C2A opent nieuwe werf aan Middellandse Zee door 400 jaar oud schilderijtje

Wat onze handelsmissie naar Sète zou opleveren? We hadden geen idee. Een spannende ontdekkingsreis, zo zagen we het. Nu krijgen we de mogelijkheid om onze eerste buitenlandse C2A-vestiging te openen aan de Zuid-Franse kust.

C2A-vloot op handelsmissie naar Frankrijk! (op NH Nieuws)

Met de volledige C2A-vloot gingen we op weg naar Escale à Séte in Zuid-Frankrijk! NH Nieuws interviewde Edwin over onze missie.

Interview met Edwin en Marjolijn in Divosa

Persoonlijke aandacht is hier heel gewoon. Daardoor bloeien mensen weer op. Maar blijkbaar is dit niet overal ‘gewoon’. Want we worden er regelmatig over geïnterviewd.

The risky business that is called the ‘speeljacht’

Our second ship had to be built from waste PET. Or that was the plan. But the experiments to strengthen this type of plastic failed. How do you turn this around?

Waarom het speeljacht een groot risico is

Het speeljacht moest gebouwd worden van PET. Of dat was het plan. Maar de experimenten om dit type plastic te verstevigen… mislukten. Hoe denk je zoiets om?

‘Ik ben geen uitvinder, meer een padvinder’

Vrijwilliger Piet zie je niet op een zeepkist brullen. Om naar een schonere wereld toe te werken, helpt hij liever mee aan een tastbaar project als Clean2Anywhere.

‘I’m not an inventor, more of a Boy Scout’

You will not see volunteer Piet (79.8) roaring on a soapbox. To work towards a cleaner world, he prefers to support a tangible project such as Clean2Anywhere.

Hoe pak je een gigántisch experiment zoals een fluitschip aan?

Een megalomaan experiment als de bouw van een 17e eeuws vrachtschip uit afvalplastic, dat begin je niet zomaar. Dat hak je op in kleine stappen. Zo ontstond onze schepenstrategie - of zoals wij het noemen: ‘de evolutie der afvalplastic schepen’.

How to start a gigántic experiment like building a ‘fluitschip’?

How do you approach a megalomaniac experiment like building a 17th century cargo ship out of waste plastic? You break it down into small steps. This is how our ship strategy came into being. Or as we call it: 'the evolution of waste plastic ships'.

Zo werkt ‘Open Hiring’ bij Clean2Anywhere

Wat als niet de organisatie, maar de kandidaat zélf bepaalt of deze voor je gaat werken? Onze partner Marjolijn Dölle legt uit hoe Clean2Anywhere geïnspireerd is door ‘Open Hiring’.

Open Hiring: this is how it works at Clean2Anywhere

What if not the organization, but the candidate itself decides whether it is fit for the job? Our partner Marjolijn Dölle explains how Clean2Anywhere is inspired by 'Open Hiring'.

Hoezo ‘Week van de Circulariteit’?!

Als je al iedere dag ‘bezig bent’ met circulariteit, wat is dan je rol in een ‘Week van de circulariteit’?

Circular Economy Week? Why?

If you are 'working on circularity’ every day already, what is your role in a Circular Economy Week?

Vrijwilliger Audrey: ‘Je kunt jezelf op elk moment herpakken’

Vrijwilliger Audrey (22) wilde weten hoe ze haar leven kon verduurzamen, maar ontdekte tijdens haar aanwezigheid op de werf nog veel meer dan dat.

Volunteer Audrey: ‘You can pick yourself up at any time’

Vrijwilliger Audrey (22) wilde weten hoe ze haar leven kon verduurzamen, maar ontdekte tijdens haar aanwezigheid op de werf nog veel meer dan dat.

Volunteer Marco: ‘This is where I come up with unique, creative things’

Because his head slows down at the workshop, volunteer Marco (52) comes up with new ideas. This makes he starts his own experiments.

Vrijwilliger Marco: ‘Hier kom ik tot unieke, creatieve dingen’

Doordat hij op de werf rust vindt in zijn hoofd, komt vrijwilliger Marco tot nieuwe inzichten. Daardoor ontstaan zijn eigen experimenten.

‘Op de werf vind ik gelijkgestemden’

Vrijwilliger Akram maakt op de werf een kunstwerk van afvalplastic. Daarmee wil hij bijdragen aan een stukje bewustzijn bij mensen.