Hoe pak je een gigántisch experiment zoals een fluitschip aan?

Een megalomaan experiment als de bouw van een 17e eeuws vrachtschip uit afvalplastic, dat begin je niet zomaar. Dat hak je op in kleine stappen. Zo ontstond onze schepenstrategie - of zoals wij het noemen: ‘de evolutie der afvalplastic schepen’.

Share
How to start a gigántic experiment like building a ‘fluitschip’?

How do you approach a megalomaniac experiment like building a 17th century cargo ship out of waste plastic? You break it down into small steps. This is how our ship strategy came into being. Or as we call it: 'the evolution of waste plastic ships'.

Share