‘Ik ben geen uitvinder, meer een padvinder’

Vrijwilliger Piet zie je niet op een zeepkist brullen. Om naar een schonere wereld toe te werken, helpt hij liever mee aan een tastbaar project als Clean2Anywhere.

Share
Volunteer Marco: ‘This is where I come up with unique, creative things’

Because his head slows down at the workshop, volunteer Marco (52) comes up with new ideas. This makes he starts his own experiments.

Share
Vrijwilliger Marco: ‘Hier kom ik tot unieke, creatieve dingen’

Doordat hij op de werf rust vindt in zijn hoofd, komt vrijwilliger Marco tot nieuwe inzichten. Daardoor ontstaan zijn eigen experimenten.

Share
‘Op de werf vind ik gelijkgestemden’

Vrijwilliger Akram maakt op de werf een kunstwerk van afvalplastic. Daarmee wil hij bijdragen aan een stukje bewustzijn bij mensen.

Share
‘I meet like minded people here’

Volunteer Akram (58) makes an artwork from waste plastic on the yard. With this he wants to contribute to creating awareness around the dangers of plastic.

Share